ANA RESİM

İnşaat Uygulamaları

TES-İŞ yaptığı eserlerin insan ve çevre üzerindeki öneminin bilinci ve mühendislik bilimi ilkeleri ile hareket etmektedir. Müşteri memnuniyeti yanında çalışanlarının ve iş ortaklarının da sağlık, güvenlik ve mutluluğunu temel değerlerinden biri olarak kurumsallaştıran TES-İŞ’in tüm eserlerinde iş ortamından doğan bu pozitif enerjinin yansımalarını görmek mümkündür.

Betonarme Yapılar

TES-İŞ, inşaat uygulamalarını yüksek kalite ve mühendislik bilimi kullanılarak yürütülmektedir. Bu şekilde TES-İŞ, aşağıdaki tür yapıların uygulamalarını gerçekleştirecek her türlü bilgi, alt yapı ve donanıma sahiptir:

+ Konutlar
+ Endüstriyel Yapılar
+ Köprüler (Kısa açıklıklı)
+ İstinat Yapıları
+ Depolar, Su Tankları, Silolar ve Hangarlar
+ Havuzlar
+ Kuleler
+ Spor Tesisleri ve Stadyumlar
+ Altyapı
+ Eski Eser (restorasyon ve rekonstrüksiyon)

Onarım ve Güçlendirme

Hasara uğramış bir yapının kullanım amacını sorunsuz bir şekilde yürütmeye devam etmesi için yapılan onarım faaliyetleri aynı zamanda yapının servis ömrünü de uzatır.

Güçlendirme Teknikleri:

a) Sistem bazında güçlendirme:
Sisteme perde veya çelik çapraz ilavesi
b) Eleman bazında güçlendirme:
Çelik takviye, mantolama, püskürtme beton, FRP takviyesi
c) Deprem etkilerinin azaltılması:
Zemin iyileştirilmesi

Restorasyon

Restorasyon