ANA RESİM

Tasarım ve Proje

TES-İŞ’in temel hareket noktası proje ve uygulamalarını işveren ve kurumlarla sorun yaşamaksızın en kaliteli biçimde ve zamanında tamamlamasıdır.

Proje

Fizibilite Çalışması

Tasarım Çalışması

İnşaat Süpervizyonu

Dayanım Değerlendirme

FEMA (Federal Emergency Management Agency) tarafından yayınlanan mevcut yapıların depreme karşı değerlendirilmesi kriterlerine ve TDY (Türk Deprem Yönetmeliği) standartlarına göre yapılmaktadır.

Bir yapının güçlendirme projesinin yapılması için yapıdan beklenen performansa bağlı bir güçlendirme stratejisi belirlenir.FEMA’ ya göre değerlendirilecek performans seviyesi dikkate alınarak mevcut yapının güçlendirme hesapları yapılarak en uygun güçlendirme projesi hazırlanır.

Riskli Yapı Tespiti

Ülkemizin çok önemli bir bölümü, başta deprem olmak üzere doğal afetlerin öngörülemeyen riskiyle karşı karşıyadır.
Kentsel dönüşüm kanunlarıyla birlikte, mevcut yapıların büyük bir bölümünün olası doğal afetlere karşı dayanıklı olmadıkları ve orta şiddetli bir deprem sonucunda ağır derecede hasar görüp yıkılma riski taşıdığı bilinmektedir. 6306 sayılı kanun sayesinde lisans sahibi firmalar ile birlikte çalışarak binanızın Risk Tespitini uygun maliyetlerle yaptırabilir, olası bir afet sonucunda yaşanabilecek can ve mal kaybının önüne geçebilirsiniz.

TES-İŞ İNŞAAT  ve MÜHENDİSLİK  6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Riskli Yapı Tespiti lisansına sahibi olup  zemin etüdü yapılması, rölöve alınması, bina bilgi katsayısına uygun sayıda karot alınması , deneylerle  bilgilerin toplanması, bu bilgiler doğrultusunda statik sistemin çözülmesi ve performans analizi ile değerlendirilmesi TDY 2007 ve RBTE 2013‘e uygun olarak  Riskli Yapı Tespitini gerçekleştirilmektedir.